OPROEP: reageer op de internetconsultatie NFC
 
NFV
Nederlandse Franchise Vereniging
De code die de overheid wil verankeren in wetgeving is rampzalig voor onze sector. Er zijn geen aanwijzingen voor scheve verhoudingen of structurele problemen in de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers. Een onafhankelijke onderbouwing van nut en noodzaak voor wetgeving ontbreekt.

Ook al heeft u een goede relatie met uw franchisenemers en denkt u “daar komen we wel uit”: dat is met deze wet niet langer zo. De overheid legt u een zeer gedetailleerde code op, die een hoop administratieve lasten en contractuele verplichtingen met zich meebrengt en zorgt voor een juridisering van uw onderlinge relatie. Wij roepen alle franchisegevers daarom op om een openbare reactie te geven. Hoe meer input hoe beter!

Met de consultatie vraagt de overheid ons ten onrechte alleen een visie op een deel van de op te leggen regels, omdat ze alleen het wetsvoorstel en de memorie van toelichting (korte beschrijving door de regering waarom en waarvoor een wet nodig is) voorlegt. De NFC zelf wordt in een later stadium aan dit wetsvoorstel gehangen, waardoor u geen inspraakmogelijkheid meer heeft op de inhoud van de NFC. Volgens de overheid is de NFC namelijk gezamenlijk tot stand gekomen en is deze al akkoord bevonden door het grootste deel van de sector. Dat bestrijden wij ten zeerste.

Wij roepen daarom iedereen op om zijn/haar reactie te geven. Wij stellen voor de volgende drie punten hierin op te nemen:
  1. Commentaar op het wetsvoorstel en Memorie van Toelichting.
  2. Feedback op proces.
  3. Individuele, inhoudelijke reactie op NFC in relatie tot uw specifieke franchiseovereenkomst.

Wij raden u aan een paar onderwerpen, die niet in uw franchiseovereenkomst passen, nader toe te lichten. Wij hebben alvast wat commentaren op basis van de bovengenoemde punten uitgewerkt. Dit biedt informatie waaruit u kunt putten.

Hoe kunt u reageren?

Stap 1 >>>>
Formuleer uw reactie op basis van bovengenoemde onderwerpen en eventeel met behulp van de opgestelde commentaren. Klik hier voor deze commentaren.

Stap 2 >>>>
U kunt ons reactieformulier gebruiken om uw reactie schriftelijk op te stellen. Vervolgens kunt u dit Word-document gemakkelijk uploaden op de website van de Overheid. Klik hier voor het reactieformulier.

Stap 3 >>>>
Sla uw reactie op als Word-document of PDF en ga met onderstaande button 'Uw reactie geven' naar de website van de Overheid om deze officieel in te dienen.

Stap 4 >>>>
Op de webpagina van de Overheid doorloopt u een drietal stappen:
Stap 1. Hier kunt u direct de keuze maken om uw document te uploaden of middels het invulveld uw reactie te geven.
Stap 2. Hier kunt u uw document (Word of PDF) daadwerkelijk uploaden.
Stap 3. Hier dient u uw persoonlijke gegevens achter te laten. Onderaan wordt gevraagd of u akkoord bent dat uw reactie openbaar wordt. Wij roepen iedereen op om hiermee akkoord te gaan, zodat dit ons alleen maar sterker maakt.

Uw reactie geven
 
 
Nederlandse Franchise Vereniging
Vaartweg 180
1217 SZ Hilversum
035-624 23 00
Info@nfv.nl
Volg ons:
Twitter Twitter
Linkedin LinkedIn